Nye roboter 2021

Roboter er framtiden for industri og produksjon, men vil også bli mer vanlig i dagligdagse situasjoner. Bilen din vil for eksempel bli mer og mer en autonom robot som styrer nesten alle prosesser i hva som innebærer det å kjøre fra a til b. Vi har allerede gressklippere og støvsugere…

Forskning på energi og teknologi

Energi – viktig for samfunnet å forske på Energiforskning har stor betydning for samfunnsutviklingen, og har i tillegg vist seg å være svært lønnsom. Ny forskning kan nemlig gi enda mer verdiskaping i energisektoren, noe som bekreftes både av historien og av økonomer og planleggere. Allerede har forskningen på energi…

Geotermisk energi

Dette er en form for fornybar energi som stadig flere begynner å få øynene opp for. Og det er på sin plass, da fornybare energikilder alltid bør bringes fram i lyset. Apropos bringes fram i lyset: det er nettopp det som er tingen med geotermisk energi. Det kommer fra jordens…

Bølgekraft – fordeler og ulemper

Det er mye energi som kan høstes fra havet, og dette gir store muligheter for bølgekraftproduksjon. Dessverre er det en del utfordringer knyttet til denne måten å fange energi på, og det har blitt gjort mange mindre vellykkede forsøk på å bruke bølgekraftverk i Norge. Spesielt interesserte husker kanskje at…

kheera