Er global oppvarming reelt?

Det virker kanskje merkelig at en skal stille et slikt spørsmål i 2019, men det kommer stadig opp. Jo mer en dog graver, jo mindre klok blir en egentlig på temaet. Forskere har i mange år sagt at trenden er at det blir varmere, men allikevel er dette kun i enkelte områder, slik som polområdene. Snittemperaturen på kloden har for eksempel gått ned. Dessuten har temperaturen på jorda i snitt variert siden tidenes morgen. Sist men ikke minst er det tross alt veldig lite data menneskeheten sitter på. Hvis vi går ut ifra at jorda er over 4 milliarder år gammel, er det naivt å tro at data for noen tiår kan avgjøre om global oppvarming er reelt eller ikke.

Hva vet vi egentlig?

Det vi dog vet er at vi har problemer med miljøet. Om samtlige er menneskeskapte eller ikke er egentlig uinteressant. Allikevel vet vi at enkelte menneskeskapte problemer er unngåelige. For eksempel har vi de helt klare utslippene som i mange tilfeller er unødvendige. Av en eller annen grunn føler for eksempel folk i storbyen at det er nødvendig med bil, tross all den kollektivtrafikken som er tilgjengelig. Kanskje er det ikke så gøy å sitte på en buss, eller i det hele tatt å være i kontakt med andre i morgenrushet. Men dette handler om jorda vår. Selv om en skulle gå ut ifra at global oppvarming ikke er reelt, så kan ingen motsi at en overflod av biler fører til forurensning i byene. Skyene er fulle av sot og luftkvaliteten er faktisk så dårlig i for eksempel Oslo på de kaldeste dagene at astmatikere ikke kan bevege seg utendørs. Da presses nemlig den sotete lufta ned på grunn av trykket, og forurensningen som borgerne står for slipper ikke ut av byen.

kheera