Forskning innen energi og teknologi

Menneskets lange reise mot mestring av energiforbruk begynte vel når vi lærte oss å kontrollere ild. Dette hjalp oss å holde varmen, skape lys og forberede mat. Noe som brukes som en energiressurs i dag også er trevirke, men vi har kommet en veldig god del lengre enn dette. I dag skiller vi mellom energikilder ettersom om de er fornybare eller ikke. Det vil si om ressursen er begrenset eller ikke. Egentlig bør vi anta at alle ressursene våre er begrensede, slik at vi legger for stort press på systemet som tilbyr oss disse. Det er for eksempel viktig når vi hogger ned skog at vi gir den en sjanse til å vokse tilbake. Vi har i dag også muligheten for å lagre og utvinne naturlig energi i våre private hjem. Vi kan for eksempel lage enkle vindmøller eller handle inn solcellepaneler for å utvinne denne energien.

Hvordan man gjør det skal det være mulig å finne ut på Internett, men dersom du er interessert så kommer du til å trenge å handle inn treverk til en god pris. Et eksempel på hvordan man kan lage en vindmølle kan man finne her finner man for eksempel. Det er ikke nødvendigvis vanskelig, og dersom man ser gjennom en del forskjellige tegninger så kan man lære seg selve teorien bak hvordan den fungerer, for så å lage sin egen vri på det.

I Norge så utvinner vi også en god del energi gjennom vannkraft. Oftest så innebærer det at vi lar vann bli påvirket av tyngdekraften og utvinner den mekaniske energien som oppstår ved fallet gjennom turbiner eller lignende maskineri som kan omforme denne energien til elektrisitet.

Ettersom vi har utviklet oss i teknologi så finnes det også i dag måter å hente opp fossilt brennstoff fra under bakken. Denne type drivstoff har masse energi som er pakket veldig tett inn i stoffet. Denne energien blir frigjort gjennom en forbrenningsprosess. Det mest avanserte måten å utvinne energi på som vi har kommet frem til er muligens kjernekraft. Atomkraftverk produserer faktisk energi litt på samme måte som en vanlig forbrenningsprosess som for eksempel det å brenne kull. I stedet for å brenne noe, så omdanner de høyst ustabile stoffet Uran å omdanne vann til damp, og en dampturbin omformer det mekaniske trykket som oppstår til elektrisk energi.

Her er det altså veldig mange eksempel på måter vi utvinner energi på, men det største problemet vi møter i dag er hvordan vi som mennesker skal håndtere denne teknologien som vi har funnet opp. Vi står ovenfor enorme trusler på en global skala i dag. Det er mulig at vi kommer til å stå ovenfor en atomkrig i verste tilfelle, men noe mer sannsynlig er at vi kommer til å ødelegge planeten for oss selv dersom vi ikke blir mer miljøvennlige.

kheera