Geotermisk energi

Dette er en form for fornybar energi som stadig flere begynner å få øynene opp for. Og det er på sin plass, da fornybare energikilder alltid bør bringes fram i lyset. Apropos bringes fram i lyset: det er nettopp det som er tingen med geotermisk energi. Det kommer fra jordens indre, og forkjempere for denne energikilden ønsker å utvinne energien. Under overflaten er det mye potensiale, og energien som ligger lagret der har havnet dit på ulike måter.

Mye av energien er restvarme fra da jorden ble dannet for om lag 4,5 milliarder år siden. Vi finner også varmestrøm fra selve jordkjernen, som er på ca. 5.000°C ved kjernen. Når mineraler som uran, kalium og thorium brytes ned produseres det også varme som kan utvinnes. I tillegg varmer solen på jordoverflaten og grunnvannet som ligger under bakkenivå, og dette blir trukket ned og lagret.

Det må bores brønner for å få tilgang til mye av varmen som befinner seg inne i jorden. Mange steder har dette vist seg å være en vanskelig og tidkrevende affære, og spesielt på landjorda. Dessuten er kostnadene nokså høye, i motsetning til langt mer rimelig mobiltilbehør som fås kjøpt nå til dags. Her i Norge snakkes det likevel om å overkomme innvendingene mot å satse på geotermisk energi, og forslagene til løsninger er mange.

Samarbeid med andre

Vi blir for eksempel nødt til å jobbe sammen med andre land, noe som allerede har blitt iverksatt. I Norge har vi ikke like lett for å nå ned til den geotermiske energien som for eksempel Island, hvor geysirene så å si spruter energien opp fra bakken. Derfor samarbeider vi med våre nordiske naboer, og forskere fra begge land har kommet sammen for å finne løsninger som gagner begge parter.

Blant annet har Iris sett på tiltak som skal kunne redusere kostnadene av drillingen. I Norge har vi, takket være oljeindustrien, lenge hatt høy kompetanse på boring, reservoarteknikk og risikostyring, og dette bør vi utnytte oss av for å på best mulig måte dra nytte av geotermisk energi. Risikostyringen handler om miljøvennlighet og kostnadseffektivitet, og nettopp disse faktorene er essensielle innen bærekraftig utvikling.

Når oljen tar slutt, selv om det kan være en stund til, er det greit å ha flere bein å stå på. Det har blitt stilt spørsmål om den geotermiske energiens konkurransedyktighet overfor de mer konvensjonelle energiformene, men det har vist seg at de stedene der oljeboringen har mislyktes, er det absolutt på sin plass å drille etter energien fra jorda.

Det diskuteres dessuten om det i fremtiden vil bli aktuelt å lage kunstige sprekkesystemer i bergartene, slik at vi lettere skal få tilgang til den geotermiske energien som ellers har vært vanskelig å utvinne fra norsk fastland.

kheera