Bølgekraft – fordeler og ulemper

Det er mye energi som kan høstes fra havet, og dette gir store muligheter for bølgekraftproduksjon. Dessverre er det en del utfordringer knyttet til denne måten å fange energi på, og det har blitt gjort mange mindre vellykkede forsøk på å bruke bølgekraftverk i Norge. Spesielt interesserte husker kanskje at for noen år siden var Buldra-prosjektet i vinden, og dette skulle få fart på bølgekraftproduksjonen i landet.

Dessverre havarerte anlegget under installasjonen, og kom dermed aldri langt nok til at det fikk produsert noe som helst strøm. Forkjempere for bølgekraft har generelt møtt lite støtte fra det offentlige, og flere prosjektet har med tiden blitt lagt på hylla. Kanskje er den generelle oppfatningen at bølgekraft er for dyrt, og at man lar seg avskrekke av alle innvendingene mot å bruke det. Det finnes dog også fordeler med bølgekraft det er verdt å nevne.

Fordeler

I havet bugner det av bevegelsesenergi, og det finnes nok å ta av her. Potensialet innen produksjon av energi er stort her, og ikke bare innen bølgekraft. Både havstrømskraft og tidevannskraft, så vel som andre kraftproduksjonsmåter, har havet som sin arena. Energien vi kan få ved hjelp av bølgekraftproduksjon er stabil og kontinuerlig, i motsetning til for eksempel solenergi.

Dessuten er det om vinteren potensialet for bølgekraftproduksjon er størst, og det er tross alt da vi trenger mest strøm. Selv om en del har latt seg avskrekke av hvor mye det koster å sette opp et anlegg, er driftskostnadene av et anlegg forholdsvis lave etter at alt er på plass. Litt oppstartskostnader må åpenbart medregnes, for vi snakker tross alt om kraftproduksjon og ikke deksel til en iphone x, som er billig nok til at vi ikke nøler før vi kjøper det.

Ulemper

Siden bølgekraft fremdeles er noe lite utviklet, kan det bli vrient å finne tilstrekkelig utstyr. Det å lage modeller i laboratorier for testing er heller ikke lett, fordi forholdene på havet vanskelig kan gjenskapes kunstig. Testanlegg må derfor testes år i forveien, noe som krever en del ressurser. Siden bølgekraft enda er lite brukt, vet vi heller ikke nok om hvilken påvirkning det vil ha på omgivelsene og naturen rundt.

Et bølgekraftanlegg vil gi fra seg mye lyd, og det er uvisst hvordan det vil påvirke organismene og det marine økosystemet. Selv om bølgekraftproduksjonen er stabil, kan den være vanskelig å regulere, særlig i forhold til for eksempel vannkraft. I tillegg er ikke anleggene nødvendigvis noe vakkert skue, og mange rapporterer tilbake at et bølgekraftanlegg har ødelagt fine utsikter.

Vi ser altså at det finnes mange innvendinger mot bølgekraft, men fordelene bør også tas i betraktning før vi kommer med noen konklusjon om hvorvidt bølgekraft er noe for framtiden. Alle måter å produsere energi på som er miljøvennlige og fornybare bør i det minste vurderes som alternativ i en grønn framtid.

kheera