Er et desentralisert energisystem framtiden?

Energisystem

Noe av det viktigste for et velfungerende samfunn er et uavhengig og sikkert energisystem. Energisystemet binder hjem, bedrifter og andre bygninger til sentrale kraftverk. Det som er utfordrende er at hvis noe skjer med dette systemet, så går det ut over alle sammen.

Ved desentralisering vil kunden kunne få flere valg innen energi. Det kan være desentraliserte solcellepanel, mikroturbiner og varmesystemer. Dette kalles gjerne «smarte nett», også kalt mikronett. Mikronett er et lokalt energinett med kontrollkapasitet. Det betyr at den kan operere selvstendig. I et tradisjonelt energisystem krever det ofte manuell kontroll. Systemet er sentralisert og det er få valg muligheter for kunden. Et bilde på dette er høymaster eller få store kraftverk.

Mikronett

Bedrifter og boligområder kan bruke mikronett til å produsere sin egen energi. Man får økt kontroll ved at mikronettet kan operere på egenhånd. Ved strømbrudd kan man bruke lokal energi. Det samme gjelder kriser eller andre uforutsette hendelser som naturkatastrofer. Mikronett kan også være et miljøvennlig alternativ for å redusere klimagassutslipp. Eksempler er solcellepaneler eller havenergi (ulike typer fornybar energi som bølgekraft, tidevannsenergi, saltkraft eller varme fra havet).

Spare penger

Mikronett muliggjør andre former for energisystem og det blir stadig billigere. I tillegg er det en høy grad av automasjon og kommunikasjon. Systemet sparer dessuten penger her og der på mange måter. En del av dette er energiforbruket, som blir effektivisert på en smart måte gjennom mikronett. Som nevnt tidligere er man også mer sikker ved strømbrudd og lignende tilfeller.

En stor fordel er at mikronett hjelper med å skape jobber, spesielt i lokalsamfunnet. En får investert mer i samfunnet og stimulere til mer energisparende, smarte løsninger.

Utfordringer

Utfordringene til mikronett er mange. Elektrisk energi må spares i batterier, og kan trenge vedlikehold. I tillegg kan en re-synkronisering med hovednettet bli et problem. Ulike modeller trenger også revisjon. Usikkerhet knyttet til vær er også et problem med de ulike modellene. Solenergi er et eksempel. Solenergi vokser raskt i verden, men er fortsatt lite brukt i Norge. Det er en del skepsis rundt mengden energi som kan genereres hvert år. Klimaet i Norge er egnet til å ha solceller, og noen argumenterer faktisk for at solceller kan være mer effektive i kaldt enn i varmt vær (dette varierer selvsagt fra landsdel til landsdel). Innovasjonshuben Solcelleteknologi ETIP-PV sier at det er lønnsomt å investere i solstrøm fra dag en, om en bruker all strømmen selv.

Veien videre

Desentralisering av energisystemet er viktig fordi det gir en mer kontroll over klimautslipp og en får mer kontroll på systemet. Det er nødvendig å nytte seg av andre metoder enn det tradisjonelle energisystemet. Ved mikronett blir man mindre utsatt ved uforutsette hendelser i området rundt. Billigmobilbeskyttelse har valg for håndholdte enheter. I Norge er ikke mikronett en konvensjonell del av kraftnettet, men det er flere pilotprosjekt i drift. Hovedtanken er å stabilisere forbruk og ha et sikkert nett. I fremtiden kan det være mange løsninger for energi i Norge.

kheera