Investere i fornybar energi?

Varmerekordene i Nord-Amerika fortsetter å bli knust under sommeren 2021. Også i Norge har det vært varmere enn vanligere de siste årene. Forskere og vitenskapsmenn fortsetter å framheve konsekvensene av global oppvarming, men skepsis fortsetter å bli spredd. Er vitenskapen, stater og den generelle befolkningen klare for å investere i mer miljøvennlig, fornybar energi?

Konsekvensene av global oppvarming

I begynnelsen av artikkelen snakket vi om hvordan været blir mer ekstremt som et resultat av drastiske klimaendringer—men det er bare en konsekvens av mange flere. Havnivåene øker og landområder kan forsvinne, en rekke arter kan bli truet eller utryddet, og dødsraten vil øke som et resultat av forurensing i luften og klimakatastrofer. Vi har lite tid igjen, og det er nå eller aldri når det kommer til å endre hvordan vi utnytter naturressursene våre. Men hva slags energi må man investere i?

Hva er miljøvennlig energi?

Miljøvennlig energi defineres som energi som belaster miljøet i en mindre grad enn typiske energikilder, som fossil energi gjennom kull og olje. Eksempler på fornybar energi er vannkraft, vindkraft og solenergi. Dette er energikilder som oppstår fra naturen, og vi ikke går tom av. Det forurenser heller ikke luften med CO2. Samtidig mener noen at atomkraft kan spille en viktig rolle i en miljøbevisst verden, selv om den energien ikke er fornybar.

Utvikling er framtiden

Siden opplysningstiden i 1715 har vitenskapen blitt sett på som revolusjonerende og essensiell for å utvikle verden. Takket være tidligere vitenskap, har vi alt fra internett til kjøleskap. I tillegg har vi nyttig informasjon i ulike andre felt, som innen helse, næring og kirurgi. Et eksempel på bedrifter som er foran når det kommer til implantater er https://motiva.health/no/—som er selvfølgelig bygget på forskning. Innovatører har vært nødvendig for å lage nye oppfinnelser, og i dag er vitenskapen spesielt avhengig av investering fra stater, organisasjoner og enkeltmennesker. Så er det ikke på tide å investere i fornybar energi?

kheera