Roboter som løser eldrebølgen

Eldrebølgen er et konsept det har vært snakket om lenge. Det er fordi vi virkelig har måttet jobbe oss frem mot denne. Mens det var vanlig at man fikk en hel rekke barn bare for noen generasjoner tilbake, har vi den dag i dag ikke nok til å øke befolkningen engang. Den eneste grunnen til at befolkningen øker er faktisk at innvandrere kommer inn i landene våre. Dette fjerner allikevel ikke det faktum at vi fortsatt har mange aldrende mennesker. Disse gamle har dermed ikke nok mennesker som kommer etter seg til å ta vare på dem økonomisk gjennom skattepengene. Det koster å ta vare på de eldre, og dersom vi skal gi dem en verdig eldreomsorg, må pengene på plass. Det vil si, vi kan i grunn levere tjenestene, og gå med underskudd, så akkurat det er ikke verdens største krise – i Norge leverer vi fortsatt livsviktige tjenester selv om vi ikke skulle ha råd. Allikevel er det problemet med arbeidere som virkelig får oss til å skjelve i buksene.

Kan vi få nok helsearbeidere?

Det skal ikke bare være nok penger til å ta vare på eldre, eller nok plasser på sykehjem og aldershjem. Det må nemlig være nok mennesker til å ta vare på dem. Selv om dette ikke er den mest kompliserte jobben, vet en ikke om det finnes nok arbeidere der ute i fremtiden til å ta den. Dette er en stor bekymring for politikere over hele verden. Dersom mennesker kun skal gå inn i områder med teknologi, hvor blir det da av menneskene som skal ta seg av de eldre? De eldre trenger helsearbeidere som vet hva de gjør, men akkurat nå bunner det i grunn mer i at de kanskje ikke får nok arbeidere til å ta vare på seg i det hele tatt. Hva gjør vi så da?

Roboter er løsningen

Japanerne er kanskje de som er aller best på teknologi i verden. Med sin kunnskap har de levert noen av de aller viktigste innovasjonene i nyere tid. Dessuten må en ikke glemme at de faktisk har stått for det som kanskje er den beste løsningen på eldrebølgen, og denne har de faktisk jobbet med i mange år nå. De har nemlig trent opp sine roboter til å gjøre oppgaver for eldre. Ved å hjelpe med gange, påkledning, spising og en rekke andre aktiviteter eldre sliter med, har Japan gjort en god jobb med å introdusere roboter. Allikevel har mange på den andre siden kritisert Japan for å være et kaldt samfunn, og de har argumentert for at eldre mennesker også trenger menneskelig kontakt. Begge sider har sin sak, men uansett må vi finne en løsning på eldrebølgen.

kheera