Hvordan komme i gang med å redde planeten?

Det er nesten uforståelig hvorfor det synes så vanskelig å sette i gang klimatiltak. Enten det er myndighetene, folket eller problemene i seg selv som er vanskelige, så kan det synes umulig. Hvordan komme i gang med å redde planeten har du kanskje selv tenkt på lenge, uten å finne svaret.

Store komplekse problemer er det myndighetene som har ansvar for å gjennomføre. Men når de ikke gjør det, og alle piler peker mot katastrofe, da må du som enkeltindivid vurdere om du skal ta saken i egne hender. Det kan hende du kan klare det. Slik som å sette i gang et miljøtiltak, ny teknologi eller et prosjekt som vil få med flere.

Se på Elon Musk, han hånlo av myndighetene da de lanserte små lego-biler for å late som dette var det de kunne få til. I stedet lagde han Tesla, og rett og slett omgjorde en hel industri, kanskje den største av alle, bilindustrien. Nå er det ikke bare elbil som er i tankene, men også hydrogen. Helt rent og utslippsfritt.

Men dette er ikke nok i seg selv.

Sett prosjektet i system

Du har altså bestemt deg for å redde planeten, det du trenger er Stratsys.com/no/ da de gir deg denne oversikten du leter etter. Stratsys.com/no/ er nettsiden til selskapet med samme navn. De har over 20 års erfaring med integrerte systemer som realiserer drømmer og visjoner. De har en slik framgangsmåte:

  • Snakker om dine planer
  • Analyserer dine prosjekter
  • Setter opp strategier

Hvordan skal du redde planeten, har du tenkt over det?

Prosjekter du kan tenke på

Om du bare har lyst å redde verden men ikke vet hvor du skal starte, så er det godt å ha Stratsys.com/no/ til å bistå deg hele veien. Du kan tenke på disse prosjektene:

  • Håndtering av plast fra husholdninger
  • Fanging av karbon i atmosfæren
  • Håndtering av tekstiler fra klær
  • Bærekraftig utvikling av veier og bygg

Hvilket stort problem står du ovenfor

Det største problemet med miljøet er at vi ikke vet svaret på spørsmålene. Vi har hørt forskerne advare oss mot det høye forbruket vårt, og at verden ikke tåler den belastningen den har i dag. Det er ikke bare miljøet som sliter, dyr og planters habitater og levevilkår er dramatisk redusert.

Dessuten er planetene i stadig større grad overbefolket. Det er ikke noe lett å gjøre noe med. Dermed må hver enkelt av oss være med på dugnaden for å gjøre verden bærekraftig i mange år fremover.

kheera