Fornybar energi i et nøtteskall

Fornybar, eller grønn energi, er et begrep som ofte dukker opp innen mange sektorer. Dette begrepet er hyppig brukt, og det handler i bunn og grunn om å redde jorda vår. Allikevel vet de færreste hva som egentlig menes med dette konseptet. For hva er egentlig fornybar energi?

En enkel definisjon

Den enkleste måten å definere fornybar energi på er at energien kommer rett tilbake i økosystemet som energi igjen. Tar en for eksempel olje til etterretning, så ble dette fossile stoffet lagret mellom steinplater i millioner av år før det faktisk hadde noen nytte av seg og bygde opp nok energi til å brukes. Dessuten brennes det opp til et nivå der det ikke kan brukes igjen på noen måte. Fornybar energi er til kontrast en type energi som det ikke blir slutt på og som regenerer seg selv etter bruk. Ta for eksempel vann- og vindkraft. Begge spiller direkte på naturen, og når de først blir brukt er det faktisk sånn at de er her i akkurat de formene som vi brukte dem. Kanskje bruker vi vannkraft på en måte som gjør at vannet enten fryser eller blir til damp, men poenget er at det fortsatt har den samme kjemiske balansen og til slutt kan det bli vann meget raskt igjen. Det samme gjelder naturligvis vind også.

Noen eksempler på fornybar energi

Vann og vind er uten tvil de beste eksemplene på fornybar energi. Sol, geotermisk energi, biomasse og mange flere naturlige kilder utgjør den fornybare energien som vi alle søker etter i dagens samfunn. Med et så stort fokus på klimaet, er det faktisk umulig å unngå.

kheera