Er vindkraft fremtiden?

Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for kraftproduksjon i stor skala som vi kjenner til i dag. Stadig utvides satsningen på vindkraft, blant annet i Norge, men er det effektivt nok til at det er verdt innsatsen? Du kan lese mer om vindkraft i Norge her hvis du vil vite mer.

Miljøvennlig

I årene fremover skal vi redusere utslippene av CO2 kraftig, og det er da viktig at man produserer kraft fra fornybare kilder. Ved hjelp av vindturbiner omdannes vinden til elektrisitet ved hjelp av dynamoer som omdanner energien til elektrisitet.

Vindturbiner eller vindmøller, som vi også kaller de, plasseres normalt på land. Men flere steder i Europa er turbinene installert til havs på grunt farvann. Horns Rev i Danmark er et slikt sted

Nå bygges Horn Rev 3 som skal stå ferdig i 2020.

Noen velger å lage egne private kraftverk, og går du med planer om det og trenger finansiering, kan du besøke centum, som gir lån til store og små prosjekter, og vurdere om du kan få hjelp til finansieringen.

Stort potensiale i Norge

Det er store muligheter for å utnytte mulighetene som er i vindkraft i Norge, men så langt er man avhengig av å gi økonomisk støtte til utbyggerne. Det gis støtte til alle som produserer fornybar elektrisk energi. Dette gjelder ikke bare vindkraft, men også de som utnytter sollys, vann og andre former for fornybar produksjon av kraft. Du kan lese mer om støtteordningene her på siden til Energi Norge.

Vi har opplevd en del protester mot utbygging av vindkraft her til lands. Dette er fordi en vindmøllepark trenger ganske stort areal og kan være ganske skjemmende i naturen. De settes ofte opp i naturområder som er lite påvirket av menneskers aktivitet og inngrep. En del av disse områdene har verneverdi som mange mener er uforenlig med utbygging. Naturvernforbundet skriver på sin side at «Vi er opptatt av at vindkraftplaner ikke skal komme i konflikt med behovet for å skjerme områder med store naturverdier». Her kan du lese mer om hva Naturvernforbundet mener om utbygging av vindkraftprosjekter.

Det sies og skrives mye om klimaendringene verden står ovenfor. Uavhengig av hvilket ståsted man har i forhold til om dette er naturlige variasjoner eller en menneskeskapte endringer av miljøet, så er fornybar og ren energi som vindkraft positivt for miljøet. Norge har et stort potensiale for utbygging av vindkraft langs vår lange og «forblåste» kyst.

En studie fra Standford University tilsier at man kan dekke verdens behov for kraft med vindmøller. Men forskerne mener at det ikke er realistisk, og antar at det vil være mer fornuftig å tro at så mye som halvparten av jordas energibehov kan dekkes med vindkraft. For å realisere dette vil man trenge totalt fire millioner vindmøller som fanger vinden i 100 meters høyde. De fleste vindmøllene vil kunne stå ute i havet eller langs kysten.

kheera