Forskning på teppegulv

Hva er egentlig fakta når det gjelder heldekkende teppegulv som du ofte finner på hoteller (spesielt i England) og herberger. Er disse helsemessig skadelig for oss mennesker eller er dette bare nok en myte? Med heldekkende teppegulv er rengjøringen enda viktigere enn hva tilfellet er med teppeløse gulv. Er det gjort noe forsking innenfor dette feltet? Dette skal vi i denne artikkelen se litt nærmere på. Så les videre og vi gir deg alle detaljene.

Teppegulv på hoteller – Krever optimalt rengjøringsutstyr

Hvis man ikke bruker helt optimalt rengjøringsutstyr når teppe gulv skal holdes rene, er det for mennesker som plages av allergi eller annen følsomhet for støv og skit viktig at teppegulv blir skikkelig rengjort hver gang jobben skal utføres. Ikke bare kan hotellet ha kjøpt katten I sekken, men også få katten I teppet! Selv om en katt aldri har satt sine ben her, er det påvist kattehår fra katteeierne.

Det holder altså ikke at hotellet forbyr hunder og katter for innlosjering, da det likevel kan påvises dyreallergener fra eiernes klær som blir samlet I teppe gulv. Dette gjelder også mennesker som er I kontakt med hester og andre dyr.

Teppegulv gir gode vekstbetingelser for mikroorganismer

Men det er ikke bare dyreallergener som samles opp i heldekkende teppe gulv på hoteller. Også kjemikalier fra tobakk, parfymer og pollen har blitt påvist på teppegulv, og sist, men ikke minst, matsøl som er inntørket i teppet og som er vanskelig å få fjernet.

Selv ting som egg, flere typer nøtter og fisk er blitt påvist i teppe gulv og her ligger alt til rette for gode vekstbetingelser for mikroorganismer. Skitt og smuss fra garasjer og dieselprodukter fra byene samler seg raskt på både fottøy og yttertøy og blir dratt med inn på hotellet og fester seg i teppegulvene. Disse er vanskelig å få helt fjernet hvis man ikke bruker de mest optimale rengjøringssakene. Når det gjelder avsmussing på ytterdører er dette ikke tilstrekkelig da det er altfor mange som slurver med dette.

VOC i inneluften

Nyere forsking på tekstiler og tepper viser at særlig i løpet av det første året er det mange kjemiske forbindelser (VOC) som avdunster i inneklimaet og som er helsemessig skadelig for oss mennesker. Når dette roer seg ned, vil avgassingen fra en lang rekke andre kilder i innredningen bare fortsette. Til slutt vil dette sette seg i inneluften som man puster inn. VOC i luften betyr kanskje ikke så mye i forhold til tobakksrøyk og parfyme, men de kjemiske forbindelsene som ender opp i luften vi puster inn kan likevel være plagsomt for mange av oss som er litt mer følsomme for slike ting enn allmenheten.

Konklusjon

Konklusjonen blir altså at det å bruke teppegulv på hoteller og B&B ikke er særlig helsemessig bra for oss. De er dessuten ikke enkle å få skikkelig rene, da ordinær bruk av støvsuger bare bidrar til å banke skitt og smuss og skadelige mikroorganismer enda lenger ned i gulvteppet. Det er heller ikke lenger så mange hoteller og overnattingsplasser som bruker dette lenger.

kheera