Forskning på klesproduksjon

Klesindustrien er kanskje den største sektoren rettet mot privat-forbrukerne. Og klesproduksjon har foregått og foregår i dårlige miljøer i den tredje verden. Det forskes en del på klesproduksjon og den påvirkningen den har på miljøet generelt, men alt for lite gjøres for å bedre forholdene til arbeiderne og hensynet til miljøet.

Men de største bidragene kan produsentene selv gjøre. Sammen med selskapene som selger klærne. Der er NA-KD i en egen klasse, med fokus på alle de rette tingene. Og det ser ut til at suksessen fortsetter selv med flere krav fra myndigheter og andre. Men hva er ting som kan gjøre klesproduksjon mer miljøvennlig?

Automatisering

Automatisering med roboter er helt klart med på å redusere utslipp. Men da må de elektrifiseres med fornybare energikilder, slik som atomkraft, solar, -vann -og vindkraft. Dette er det heldigvis forsket mye på og snart er alle verdens land tilpasset utviklingen. Roboter som er autonome vil gjøre at klær kan bli laget på en mer miljøvennlig måte uten å risikere arbeidernes helse.

Gjenbruk

I følge en forskningsrapport utført på BI i 2021 ser man at forbruket av klær har fordoblet seg mellom 2000 og 2014, men at trender ikke påvirker om vi handler bærekraftig. Med gjenbruk mener vi klær som er utgått men som kan brukes på nye måter eller sys sammen til nye plagg.

Resirkulering

Klær lages av mange materialer som kan resirkuleres. Men mange inneholder polyester og plast. Derfor må man finne nye måter å resirkulere dem på, slik at vi ikke slipper mikroplast ut i havene. Resirkulering er en ny måte å tenke på i en såkalt sirkulær økonomi. Dette kan gi levebrød for svært mange som vil satse på miljøvennlige tiltak.

CO2-fanging

Vi må klare å fange CO2 i atmosfæren. Det er jo det jorda klarte i millioner av år. Problemet er bare at vi må gjøre det nå, og det må skje raskt. Vi vet det fins metoder, men vi vet ikke om de er effektive nok. Men karbon kan fanges på mange måter, trær og havet elsker det. Men kun til en viss grad, en grense vi allerede har passert. Så hva gjør vi da?

Dra til Mars?

Elon Musk sitter på en løsning, men den må realiseres. Kan du kontakte ham for å fremme dine ideer? Han vil nemlig befolke Mars med like mange mennesker som fins på jorda i dag. Og det kan la seg gjøre, med nettopp store mengder CO2. Er det ikke rart? Men Elon arbeider fortsatt med å vinne kappløpet om Solsystemet, med blant andre Richard Branson og Jeff Jorgensen Bezos.

Gå tilbake i tid

Vi kunne ønske oss tilbake i tid der mobiler og drapsroboter var fantasi. Men dessverre er det ingen som har klart å temme tidens tann eller energiens kraft. Kan du det? Da kan du sitte på løsningen, ikke bare på hvordan man skal løse mange kriser, men også hvordan klær kan fortsette å fenge, inspirere og kle oss!

kheera