Kjernekraft – en løsning eller ikke?

Verden trenger mer og mer energi for hver dag som går, samtidig som vi må begynne å redusere bruken av fossil energi som olje, gass og kull. Dette er en utfordring som alle land i verden står overfor sammen. Norge har mye vannkraft, men vi er likevel en del av et europeisk strømmarked, og drivhuseffekten har svært lite respekt for landegrenser.

Samfunnet er fullstendig avhengig av tilgang til elektrisk strøm. Uten en stabil strømforsyning vil viktige funksjoner som helsevesenet og sykehus være noe av det første som får store problemer. Operasjoner må stilles inn, og til og med harmløse sykdommer som øyebetennelse, infeksjoner og lignende vil kunne bli kritiske. Vi må altså prøve å finne nye energikilder som kan trygge strømforsyningen i fremtiden.

Fornybare kilder til strøm – fordeler og ulemper

Helt fornybare energikilder som sol, vann og vind er fantastiske. Det er mulig å lage energi med lave utslipp av CO2, og med en storstilt utbygging vil disse energikildene kunne dekke store deler av vårt strømforbruk. Det er allerede flere land, deriblant Danmark og Tyskland, som har kommet langt med utbygging av vindkraft.

Samtidig finnes det noen svakheter ved disse energikildene. Noen mener at for eksempel vindmøller er svært stygge, og at vannkraft er et uakseptabelt inngrep i fossene våre. Det er dog en pris vi nesten er nødt å betale for å få tilgang til strøm. Det som er verre er at de fleste av disse alternative energikildene er relativt avhengige av vær og vind. Unntaket er vannkraft som over tid er relativt stabil, og det finnes faktisk løsninger der vannkraft fungerer som et kjempestort “batteri”, ved å pumpe opp vann i et reservoar.

Kjernekraft som et alternativ

Det finnes faktisk en atomreaktor i Norge, på Kjeller, men den risikerer å bli stengt, da den er over femti år gammel. Reaktoren på Kjeller er dog en forskningsreaktor, og har aldri produsert energi i form av strøm. Likevel viser dette at vi til en viss grad er trygge på å ha kjernekraft tett på hovedstaden Oslo, dog i liten skala.

I Sverige og Storbritannia finnes det mange kjernereaktorer, og via import av strøm fra Sverige nyter også Norge godt av kjernekraften som kilde til stabil strømforsyning.

Selvfølgelig har kjernekraften utfordringer, til dels nesten altfor mange. Det handler om risiko for ulykker og utfordringer med lagring av avfall. Likevel bør disse svakhetene også vurderes på en rettferdig måte mot alternativene. Det er korrekt at ved en katastrofal ulykke med en kjernereaktor vil liv gå tapt. Samtidig er det vitenskapelig bevist at for eksempel driften av kullkraftverk i Europa også tar liv gjennom forurenset luft. Ikke like dramatisk som Tsjernobyl, men like alvorlig.

Kjernekraft bør vurderes som et alternativ når vi reduserer bruken av fossil energi.

Legg att eit svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera