Hvilke muligheter fører stemmestyrte assistenter med seg?

Stemmestyrte assistenter begynner virkelig å ta sin plass i hverdagen, uansett om det er i form av en funksjon på mobiltelefonen eller som en egen enhet som for eksempel Google Home. Spørsmålet er hva dette gjør med menneskers adferd på sikt.

I dag er det svært overkommelig å kjøpe en enhet som har innebygget stemmestyring, og alle bedrifter må faktisk ta innover seg at stemmestyring er noe som kommer til å være viktig fremover. Det gjelder uansett om det handler om bedrifter med omsetning i millionklassen, eller en liten bedrift som tar noen små oppdrag og fakturerer via Frilans Finans.

Mulighetene med stemmestyring

For å kunne benytte oss av alle de fantastiske muligheter som en datamaskin eller mobiltelefon gir oss, må vi kunne kommunisere med dem. Hvis vi går tilstrekkelig langt tilbake i tid, handlet det om å programmere datamaskinen i spesialiserte programmeringsspråk. I dag tar vi det som en selvfølge at vi kan kommunisere med datamaskinen ved å trykke og skrive på den, og gi den beskjed om å gjøre ulike ting med ord.

Neste steg videre er da stemmestyring. De aller fleste mennesker snakker raskere enn de skriver, og hvis en stemmestyrt enhet klarer å tolke tale korrekt vil det altså gjøre det raskere å kommunisere med datamaskinen. Derfor vil en velfungerende stemmestyring definitivt gjøre at vi sparer tid når vi skal gjøre enkle ting med mobiltelefonen eller datamaskinen.

Likevel er det kanskje innenfor dette relativt enkle forbedringspotensialet at bedrifter ser størst muligheter med stemmestyring. Selvfølgelig kan det å kunne for eksempel bestille noe med stemmen gjøre kjøps-prosessen noe enklere, men hvis det er samme logikk i bakkant er det ikke sikkert at det har mye å si.

Å virkelig la assistentene være assistenter

Enn så lenge gjenstår det selvfølgelig mye utvikling av stemmestyrte assistenter, før de er i nærheten av å virkelig være som personlige assistenter for oss. Det første steget må være at de alltid klarer å forstå hva vi sier, og det er ikke alltid tilfelle.

Men når en stemmestyrt assistent begynner å nærme seg 100 % korrekt gjengivelse av språk, da vil intelligensen i bakkant begynne å bli mer og mer interessant. Per i dag handler det om svært enkle logiske mønstre, som å forstå at et spørsmål om hva klokken er faktisk betyr at brukeren trenger å vite klokkeslettet. Men på sikt vil assistenten kunne være en intelligent samtalepartner som faktisk forstår hva brukeren mener.

Det er der de store mulighetene også åpner seg for bedrifter. Hvis det er mulig å utnytte denne informasjonen på en måte som både respekterer personvernet og gir brukeren unike fordeler, da vil det åpne helt nye muligheter for salg av produkter og tjenester.

kheera